Nataraj Live vol.3


銀座ナタラジライブ『オリッサの風 vol.3』(Item: Kali Mangarachalan, Sthayee, Shankarabharanam Pallavi, Ashta Shambuの4曲) photo by Shin Deguchi

 

jagannath